Zgłoszenie do rejsu Słowenia - Wenecja 2013

Imię, nazwisko Miejsce urodzenia Data urodzenia Nr dowodu osobistego
Nr paszportu
PESEL telefon kontaktowy adres e-mail Adres zamieszkania   Miejscowość Kod pocztowy Ulica nr domu / mieszkania Rozmiar koszulki Adres kontaktowy jeżeli inny od zamieszkania Uwagi    
Wszystkie pola muszą być wypełnione.
 
 
"; } elseif (!empty($imie)&& !empty($miejsce_urodzenia)&& !empty($data_urodzenia)&& !empty($dowod)&& !empty($paszport)&& !empty($pesel)&& !empty($poczta)&& !empty($miejsce_zamieszkania)&& !empty($kod_zamieszkania) && is_numeric($tel) && !empty($ulica_zamieszkania)&& !empty($nr_mieszkania)&& !empty($koszulka)){ $message = "Imie, nazwisko: $imie\n Miejsce urodzenia: $miejsce_urodzenia data urodzenia: $data_urodzenia\n nr dowodu : $dowod\n nr paszportu: $paszport\n pesel: $pesel\n poczta:\$poczta\n telefon: $tel\n miejsce zamieszkania: $miejsce_zamieszkania kod pocztowy: $kod_zamieszkania\n ulica zamieszkania: $ulica_zamieszkania\ nr:$nr_zamieszkania\n dowod osobisty: $dowod\n adres kontaktowy $inny_adres\n uwagi: $uwagi"; $header = "From: $poczta<$email>"; mail("admin@trz.pl","Zgloszenie do rejsu Wenecja 2013","$message","$header","-f admin@trz.pl".$email); echo "
Wiadomość została wysłana poprawnie! Jeżeli wszystkie dane zostały wpisane poprawnie, niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem.
"; } else echo "
Wypełnij wszystkie pola formularza! w polu telefon tylko cyfry bez spacji!!

" ?>