Zgłoszenie do rejsu Słowenia - Wenecja 2013

Imię, nazwisko
Miejsce urodzenia
Data urodzenia
Nr dowodu osobistego
Nr paszportu
PESEL
telefon kontaktowy
adres e-mail
Adres zamieszkania  
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
nr domu / mieszkania
Rozmiar koszulki
Adres kontaktowy jeżeli inny od zamieszkania
Uwagi
   
Wszystkie pola muszą być wypełnione.